27 نتایج یافت شد

مرتب سازی:
9,000,000,000 تومان 
8 خرداد 1402
فروش ویلا تریبلکس 450 متری...
 • آشپزخانه
 • استخر
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
12,000,000,000 تومان 
8 خرداد 1402
فروش ویلا 405 متر تریبلکس...
 • آشپزخانه
 • اسپلیت
 • استخر
 • بالکن
 • پارکینگ
1,400,000,000 تومان 
8 خرداد 1402
ویلا اقساطی 85 متر محمودآبا...
 • آشپزخانه
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
1,650,000,000 تومان 
8 خرداد 1402
ویلا اقساطی 115 متر محمودآب...
 • آشپزخانه
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
2,000,000,000 تومان 
8 خرداد 1402
ویلا اقساطی 110 متر در محمو...
 • آشپزخانه
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
1,900,000,000 تومان 
8 خرداد 1402
ویلا اقساطی 140 متر محمودآب...
 • آشپزخانه
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
1,650,000,000 تومان 
8 خرداد 1402
ویلا اقساطی 140 متر در محمو...
 • آشپزخانه
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
1,650,000,000 تومان 
8 خرداد 1402
ویلا اقساطی 150 متر در محمو...
 • آشپزخانه
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
180,000,000 تومان 
8 خرداد 1402
ویلا اقساطی 100 متر در محود...
 • آشپزخانه
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره
1,400,000,000 تومان 
8 خرداد 1402
ویلا اقساطی 85 متر در محمود...
 • آشپزخانه
 • بالکن
 • پارکینگ
 • پنجره دوجداره