به دنبال خرید آپارتمان در سرخرود هستید ؟

خرید آپارتمان در سرخرود به صورت نقد و اقساط

حمام 3
حمام 2107
پارکینگ 1
انداره 205 متر
حمام 3
حمام 2107
پارکینگ 1
انداره 205 متر
حمام 2
حمام 2632
پارکینگ 1
انداره 130 متر
حمام 2
حمام 2668
پارکینگ 1
انداره 92
حمام 2
حمام 2629
پارکینگ 1
انداره 145 متر
حمام 2
حمام 2665
پارکینگ 1
انداره 105
حمام ۲
حمام ۲۵۹۱
پارکینگ
انداره متر
حمام 3
حمام 2537
پارکینگ 1
انداره 200 متر
حمام 2
حمام 2575
پارکینگ 1
انداره 90 متر
26,000,000 تومان /قیمت هر متر

۱۵۰ متر آپارتمان فول مشاعات آب...

حمام ۳ خواب مستر رویال
حمام ۱۹۳۸
پارکینگ
انداره متر
36,000,000 تومان /قیمت هر متر

۹۰ متر پلاک اول دریا استخر جکو...

حمام ۲
حمام ۱۹۳۹
پارکینگ
انداره متر
حمام 2
حمام 2645
پارکینگ 1
انداره 128 متر
حمام 3
حمام 2267
پارکینگ 1
انداره 167 متر
حمام 2
حمام 2555
پارکینگ 1
انداره 91 متر
حمام ۱
حمام ۲۴۹۶
پارکینگ
انداره متر
31,000,000 تومان /قیمت هر متر

۱۹۰ متر آپارتمان ساحلی طبقه شش...

حمام ۳
حمام ۲۴۹۹
پارکینگ
انداره متر
حمام ۲
حمام ۲۵۹۱
پارکینگ
انداره متر
حمام 2
حمام 2502
پارکینگ 1
انداره 144 متر
3,270,000,000 تومان

فروش اپارتمان ساحلی محموداباد...

محموداباد

حمام 2
حمام 2555
پارکینگ 1
20,000,000 تومان /قیمت هر متر

۱۳۰ متر آپارتمان سنددار شهر سا...

حمام ۲
حمام ۲۶۳۲
پارکینگ
انداره متر
31,000,000 تومان /قیمت هر متر

۱۸۷ متر آپارتمان فول مشاعات اس...

حمام ۳
حمام ۲۳۲۵
پارکینگ
انداره متر
حمام ۲
حمام ۲۳۲۸
پارکینگ
انداره متر
31,000,000 تومان /قیمت هر متر

۸۵ متر آپارتمان نوساز نما مدرن...

حمام ۲
حمام ۲۳۲۶
پارکینگ
انداره متر
حمام 3
حمام 2537
پارکینگ 1
انداره 200 متر
2,600,000,000 تومان

فروش آپارتمان ساحلی...

محموداباد

حمام 2
حمام 2632
پارکینگ 1
انداره 130
حمام ۲
حمام ۲۶۲۹
پارکینگ
انداره متر
حمام 2
حمام 2529
پارکینگ 1
انداره 105 متر
حمام 2
حمام 2555
پارکینگ 1
انداره 91 متر
حمام 3
حمام 2530
پارکینگ 1
انداره 174 متر
حمام 2
حمام 2416
پارکینگ 1
انداره 97 متر
حمام 2
حمام 2527
پارکینگ 1
انداره 120 متر
حمام ۲
حمام ۲۰۰۳
پارکینگ
انداره متر
حمام ۲
حمام ۲۰۰۰
پارکینگ
انداره متر
31,000,000 تومان /قیمت هر متر

واحد ۱۹۰ متری ساحلی / سند تکبر...

حمام ۳ خواب مستر
حمام ۲۴۹۹
پارکینگ
انداره متر
2,950,000,000 تومان

فروش اپارتمان ساحلی محموداباد...

محموداباد

حمام 2
حمام 2348
پارکینگ 2
35,000,000 تومان /قیمت هر متر

واحد ۱۰۰ متری نوساز پلاک اول د...

حمام ۲
حمام ۲۳۳۸
پارکینگ
انداره متر
حمام ۲
حمام ۲۵۹۹
پارکینگ
انداره متر
حمام 3
حمام 2596
پارکینگ
انداره 115 متر
850,000,000 تومان

فروش اپارتمان ساحلی محموداباد...

محموداباد

حمام 1
حمام 1845
پارکینگ 1
انداره 65
مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.