به دنبال خرید ویلا ساحلی در رویان هستید ؟

خرید ویلا ساحلی در رویان به صورت نقد و اقساط

حمام ۳
حمام ۲۶۱۸
پارکینگ
انداره متر مربع
حمام 2
حمام 2561
پارکینگ 1
انداره 110 متر
حمام 4
حمام 2559
پارکینگ 1
انداره 230
حمام 3
حمام 2270
پارکینگ 2
انداره 160 متر
حمام 2
حمام ۲۰۴۷
پارکینگ 2
انداره متر
حمام ۳
حمام ۲۰۲۹
پارکینگ
انداره متر
حمام ۲
حمام ۲۰۱۹
پارکینگ 2
انداره متر
حمام ۲
حمام ۱۴۷۷
پارکینگ
انداره مترمربع
حمام 3
حمام 2586
پارکینگ 2
انداره 230 متر
حمام 3
حمام 2583
انداره 150 متر
حمام 3
پارکینگ 2,584
انداره 270 متر
حمام ۳
حمام ۲۶۳۵
پارکینگ
انداره متر
حمام ۴
حمام ۲۶۳۳
پارکینگ 2
انداره متر
حمام ۴
حمام ۲۶۲۵
پارکینگ
انداره متر
حمام 2
حمام 2557
پارکینگ 1
انداره 135 متر
حمام ۲
حمام ۲۶۴۴
پارکینگ
انداره مترمربع
حمام ۴
حمام ۲۰۶۷
پارکینگ
انداره متر
حمام ۳
حمام ۲۰۶۳
پارکینگ 2
انداره متر
حمام ۵
حمام ۲۰۶۶
پارکینگ 2
انداره متر
حمام 3
حمام 2388
پارکینگ 2
انداره 138 متر
حمام 5
حمام 2386
پارکینگ 2
انداره 576 متر
حمام 3
حمام 2385
پارکینگ 3
انداره 240 متر
حمام 3
حمام 2552
پارکینگ 1
انداره 180 متر
حمام 2
حمام 2551
پارکینگ 1
انداره 110 متر
حمام 2
حمام 2504
پارکینگ 1
انداره 210 متر
حمام ۲
حمام ۲۰۲۱
پارکینگ
انداره متر
حمام ۴
حمام ۲۰۱۸
پارکینگ
انداره متر
حمام 1
حمام 2501
پارکینگ 1
انداره 70 متر
حمام 3
حمام 2506
پارکینگ 2
انداره 300 متر
حمام ۳
حمام ۱۹۹۸
پارکینگ
انداره متر
حمام 4
حمام 2621
پارکینگ 2
انداره 215
1,550,000,000 تومان

فروش ویلای فلت نقلی...

حمام 1
حمام 2623
پارکینگ 1
انداره 60
حمام ۳
حمام ۲۱۵۲
پارکینگ
انداره مترمربع
حمام 2
حمام 2550
پارکینگ 1
انداره 80 متر
حمام 2
حمام 2549
پارکینگ 1
انداره 100
حمام ۳
حمام ۲۶۳۶
پارکینگ
انداره متر
حمام ۳
حمام ۲۶۴۱
پارکینگ
انداره متر
حمام ۳ خواب مستر
حمام ۲۶۳۵
پارکینگ
انداره متر
حمام 3
حمام 2636
پارکینگ 2
انداره 300 متر
حمام 3
حمام 2635
پارکینگ 2
انداره 220 متر
مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.