کارشناس امور ملکی

الی محمدی

املاک دلتاخزر

بررسی

الی محمدی هستم
از بدو شروع به دنیای کسب و کار در نوجوانی در زمینه فروش و ارتباطات فعالیت و تحصیل کردم
و 7سال با مهاجرت به مازندران
در زمینه ملک به صورت تخصصی فعالیت می کنم
و رسالت دارم با آگاهی و علاقه و مهارت تلاش کنم تا دنیا جای بهتری باشد برای خود و دیگران

نظر ارسال کنید

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.