کارشناس فنی و مهندسی

بابک حیدری

کیلومتر 10 جاده آمل به محمودآباد املاک بزرگ دلتا خزر

بررسی

کارشناس فنی و مهندسی و امور ملکی
مدیر ساخت پروژه های مسکونی (ویلا و آپارتمان) در شمال کشور

نظر ارسال کنید

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.