کارشناس فنی و مهندسی

بهنوش کلوانی

مازندران_محمودآباد نقشه مسیرها

بررسی

کارشناس ارشد عمران گرایش مدیریت ساخت
طراح معماری_لند اسکیپ
مدرس نرم افزارهای معماری و عمرانی
دیزاینر داخلی (گرایش تخصصی لافت استایل)

نظر ارسال کنید

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.