کارشناس امور ملکی

Hamed afzali

کیلومتر 10 جاده آمل به محمودآباد، گروه مهندسین و مشاورین املاک دلتاخزر

بررسی

حامد افضلی هستم. کارشناس و مشاور امور ملکی شما در شمال کشور

از اینکه ما را انتخاب کرده اید کمال قدردانی را دارم.

نظر ارسال کنید

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.