تایید شده

دلتاخزر

مازندران ، کیلومتر 10 اتوبان آمل به محمودآباد نقشه مسیرها

بررسی

ملک ها

فروش ویلا 160 متری در محمودآباد...

3,300,000,000 تومان
اتاق 2
حمام 2
انداره 160

فروش ویلا 236 متری در محمودآباد...

5,000,000,000 تومان
اتاق 2
انداره 235

فروش ویلا 130 متری در محمودآباد...

2,500,000,000 تومان
اتاق 3
انداره 130

فروش ویلا 400 متری در محمودآباد...

11,000,000,000 تومان
اتاق 4
انداره 385

بازدید روزانه

نظر ارسال کنید

مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.