جای شما در کنار تیم ما خالیست...

جهت درخواست همکاری با دلتاخزر فرم زیر را پر کنید

‫برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
لطفا تصویری از خودتان در این قسمت آپلود کنید
لطفا در هر سطر نام سازمان و تاریخی که در آن مجموعه فعالیت و همچنین سمتی که داشتید را عنوان کنید
مقایسه ملک
ملکی را برای مقایسه اضافه کنید.