مدیریت گروه مهندسین و مشاورین دلتاخزر

آقای محمد حاجی زاده به عنوان مدیریت گروه مهندسین و مشاورین املاک دلتاخزر فعالیت خود را از سال 1379 آغاز کرده و طی سال های متمادی با کسب موفقیت و پیشرفت کاری توانسته اند جایگاه خود را در این حوزه تثبیت نمایند.

ایشان با ترسیم اهداف بلند مدت، امروز صاحب مجموعه ای پر افتخار به نام دلتاخزر میباشند و در صدد اهدافی چون ایجاد شعبات در سطح استان مازندران و توسعه و ایجاد اشتغال برای جوانان هستند.

  • آدرس ایمیل:
    info@deltakhazar.ir